Gezocht op: Antidepressiva
Gezocht binnen wiki

Antidepressiva
In Nederland wordt steeds vaker antidepressiva voorgeschreven. Het aantal mensen dat antidepressiva slikt, is inmiddels ruim een miljoen. De werking van antidepressiva is niet onomstreden. Vooral patiënten ......

Gevonden op:

Antidepressiva
meervoud van het zelfstandig naamwoord ......

Gevonden op:

Antidepressiva
De effectiviteit van de verschillende SSRI's is ongeveer gelijk, maar de bijwerkingen kunnen verschillen. Bijwerkingen van dit antidepressivum kunnen vooral in de eerste weken optreden. De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk. Als de bijwerkingen optreden, zijn ze meestal de eerste paar weken ......

Gevonden op: