Gezocht op: Komt tijd, komt raad
Gezocht binnen spreekwoorden

Komt tijd, komt raad
of als niet komt tot iet, kent iet zich zelven niet, d.w.z. als iemand van geringe afkomst vrij snel, niet altijd door eigen verdienste, vooruit komt in de wereld, wordt hij dikwijls verwaand (vgl. Spreuken, XXX, 22-23). Volgens Harreb. II, 52 is deze zegswijze sedert de 16de eeuw opgeteekend in spreekwoorden-verzamelingen. In de litteratuur ......

Gevonden op: