Gezocht op: Ieder huisje heeft zijn kruisje
Gezocht binnen spreekwoorden

Ieder huisje heeft zijn kruisje
d.w.z. elk huis heeft zijn lijden, geen gezin blijft geheel voor leed gespaard, of, zooals in de 17de eeuw voorkomt, geen huys en vind-me zonder kruys (De Brune, 402); vgl. verder Goedthals, 55: Elck huysken heeft zyn cruysken; Sart. III, 2, 65: Elck huysken heeft syn ......

Gevonden op: