Gezocht op: Eén zwaluw maakt de lente niet
Gezocht binnen spreekwoorden


Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/zoekenmobi/domains/definitie.eu/public_html/includes/website/bronnen.class.php on line 606

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zoekenmobi/domains/definitie.eu/public_html/includes/website/bronnen.class.php on line 607
Eén zwaluw maakt de lente niet
d.i. zijn kennis en wetenschap niet verborgen houden, maar aan de wereld mededeelen of zooals men ook zegt ‘zijn licht laten schijnen voor de menschen’. Beide zegswijzen zijn ontleend aan den Bijbel, Matth. V, 15 en 16: Noch men steeckt geen keerse aen, ende set die onder een korenmate: maer op een kandelaer, ende sy schijnt allen, die in den huyse [zijn]. Laet uw' licht alzoo schijnen voor de menschen, dat sy uwe goede wercken mogen sien, ende uwen Vader, die inde hemelen is, verheerlicken. ......

Gevonden op: