Gezocht op: Een goed begin is het halve werk
Gezocht binnen spreekwoorden

Een goed begin is het halve werk
Deze gedachte vinden we in het Ndl. het eerst opgeteekend in de 17de eeuw bij De Brune, Bank. I, 190: 't Beghin is 't halve-werck (vgl. bij Horatius dimidium facti qui coepit habet naar 't gri. ἀρχὴ ἥμισυ παντός); ......

Gevonden op: