Gezocht op: Beter een half ei, dan een lege dop
Gezocht binnen spreekwoorden

Beter een half ei, dan een lege dop
d.w.z. beter iets, al is het ook niet alles, dan niets; ‘als men het geheel (b.v. zijner wenschen) niet verkrijgen kan, moet men zich vergenoegen met wat men kan erlangen, laat staan, dat hooghartig versmaden’ (Ndl. Wdb. V, 1592; III, 3136). De uitdr. staat opgeteekend bij Campen, 11: tIs beter een half ey dan een ydel doppe, waarvoor men leest in de Prov. Comm. 128: beter eenen halven doyer ......

Gevonden op: