Gezocht op: Als het water zakt, kraakt het ijs
Gezocht binnen spreekwoorden


Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/zoekenmobi/domains/definitie.eu/public_html/includes/website/bronnen.class.php on line 606

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/zoekenmobi/domains/definitie.eu/public_html/includes/website/bronnen.class.php on line 607
Als het water zakt, kraakt het ijs
d.w.z. nooit (zie o.a. de Kron. van Roerm. bl. 161 (ao. 1577Ga naar voetnoot2)); Pasquilm. blz. 14; Tuinman I, 22), tateldage, zooals men in West-Vlaanderen zegtGa naar voetnoot3). St.-Jutte is een niet voorkomende, verzonnen heilige. Het laatste gedeelte der spreekwijze is er komisch aan toegevoegd (vgl. nog Halma, 249: Dat zal te St.-Jutmis gebeuren) en wordt afzonderlijk aangetroffen bij Servilius, 206 (ook Mergh. 2), alwaar het gelijk gesteld wordt aan als de catte ganzen eyer leggen en aan als daer twee sondagen in een week comen (vgl. ook Goedthals, 116). De mogelijkheid is ondersteld, dat met St.-Jut(te)mis de gedenkdag der heilige Judith wordt bedoeld, daar in de middeleeuwen Jutte de liefkoozende vorm was van Judith. ......

Gevonden op: