Gezocht op: Als de berg niet naar Mohammed komt dan moet Mohammed naar de berg komen
Gezocht binnen spreekwoorden

Als de berg niet naar Mohammed komt dan moet Mohammed naar de berg komen
Men bezigt deze woorden, wanneer iemand niet zeer toeschietelijk is, niet wil toegeven en men zelf dan maar de minste wil zijn. Volgens de legende (die een louter verzinsel is) zou Mohammed een berg bevolen hebben tot hem te komen; toen deze evenwel onbewegelijk bleef staan, zeide hij: Welnu, berg! aangezien gij niet tot Mohammed wilt komen, zal Mohammed zich tot u begeven (Woordenschat, 753; Büchmann, 323). Vgl. dit verhaal in de 18de eeuw bij J. Nomsz, Mengelwerken, Amsterdam, 1782, bl. 233 (zie Nav. XXI, 267; Harreb. III, XLIII; Ndl. Wdb. II, 1865). In het hd. wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, so muss der Prophet wohl zum Berge gehen; ......

Gevonden op: