Gezocht op: Opera
Gezocht binnen betekenissen

Opera
Het Sydney opera house, één van de meest bekendste gebouwen van Australië. Als je naar Sydney gaat, mag je een bezoek aan dit gebouw dan ook nooit overslaan. Het staat symbool voor de haven ......

Gevonden op:

Opera
(muziek) een in hoofdzaak gezongen en orkestraal begeleid muziekdrama, gewoonlijk van ernstige aard Gaat ......

Gevonden op: