Gezocht op: Kasstroom
Gezocht binnen betekenissen

Kasstroom
Kasstroom (Engels: cash flow) is een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt. De netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project. Als de uitgaven de ontvangsten overtreffen, wordt van ......

Gevonden op:

Kasstroom
Instroom en uitstroom van geld binnen een onderneming; geheel van liquide middelen en netto vorderingen van een onderneming waarmee geen ......

Gevonden op:

Kasstroom
In dit artikel zal het fenomeen kasstroom aan de orde komen. Inzicht in de kasstromen zegt je als belegger of en hoe een onderneming in staat is liquiditeiten te genereren. De onderneming ......

Gevonden op:

Kasstroom
De kasstroom is een term binnen de bedrijfsvoering waarmee wordt verwezen naar de in- en uitstroom van liquide middelen. De kasstroom kan zowel negatief als positief zijn, waarbij respectievelijk ......

Gevonden op:

Kasstroom
Een blaasdivertikel is een zakvormige uitstulping van de blaaswand die veroorzaakt is door een zwakke plek hierin. Deze aandoening komt ......

Gevonden op: