Gezocht op: concurrentiebeding
Gezocht binnen betekenissen

concurrentiebeding
Het concurrentiebeding zit in een groot deel van alle arbeidscontracten die worden afgesloten. Dit beding beperkt de werknemer in zijn vrijheid na het beëindigen van het arbeidscontract. Het is belangrijk ......

Gevonden op:

concurrentiebeding
(economie) verbod om in handel of bedrijf op zekere wijze werkzaam te zijn, bij overeenkomst opgelegd (vaak opgelegd na overnames)
beding dat de werknemer, na afloop van de overeenkomst, ......

Gevonden op: