Gezocht op: Cachot
Gezocht binnen betekenissen

Cachot
Gevangenis voor veelal kortstondige opsluiting; ......

Gevonden op:

Cachot
Lourdes is gelegen aan de voet van de Hautes Pyrénées in Zuid Frankrijk. Het is een bedevaartsoord voor Rooms Katholieken uit de gehele wereld. Door haar ligging heeft deze plaats niet ......

Gevonden op:

Cachot
(informeel) een donkere, vochtige, oncomfortabele ruimte om een arrestant tijdelijk in op te sluiten Bernhard was niet alleen corrupt met zijn Lockheedcentjes, maar hij graaide ook onder blousejes van zestienjarige meisjes. Sterker nog: op Soestdijk hield iedereen ’s nachts zijn slaapkamer op slot uit angst dat die bronstige viespeuk bij je kwam snuffelen. Droeg hij op zijn pyjama ook een anjer? Normale burgers waren onmiddellijk ingerekend door de plaatselijke wijkagent en resoluut in het cachot geflikkerd, maar deze koninklijke smeerlap kon dus gewoon zijn gang gaan. Waarom?[3] 
Inmiddels vrijgelaten oordeelt de ex-verdachte dat Den Haag hem had kunnen en dus moeten behoeden voor de Spaanse dwaling - en dat dus minister Koenders’ verzekering aan de Kamer dat in zijn zaak Nederland steeds adequaat optrad, onjuist is. De kwestie is interessant omdat de zorg voor Nederlanders in buitenlandse gevangenissen lang een zwak punt is geweest. Onder meer omdat het er nogal veel waren, Buitenlandse Zaken er lang geen structureel beleid voor kende en er daarom nogal wat Nederlanders letterlijk wegkwijnden in vreemde cachotten. De Rekenkamer deed in 2000 een onderzoek, wat het kabinet destijds bracht tot het formuleren van ......

Gevonden op: