Gezocht op: bijstand
Gezocht binnen betekenissen

bijstand
Sociale bijstand is de verzameling regels waarin een staat voorziet om zijn burgers in hun sociale behoeften bij te staan, wanneer ze niet vallen ......

Gevonden op:

bijstand
Voor huiseigenaren is het bijzonder pijnlijk als zij in de bijstand terechtkomen. Zij moeten tenslotte hun eigen huis opeten. Deze ......

Gevonden op:

bijstand
Bijstand is een aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd ......

Gevonden op:

bijstand
in algemene zin: geboden hulp, ondersteuning Met bijstand van het buurland wist men de vijand het hoofd te bieden. 

(economie) (regering) een van staatswege geboden basisuitkering aan iemand die geen inkomen heeft ......

Gevonden op:

bijstand
Waarom huil je eigenlijk? Is huilen nu gezond of niet? Je voelt de bekende brok in je keel, je lip begint te trillen en je ogen ......

Gevonden op:

bijstand
Bij seksueel misbruik staan jij en je kind er niet alleen voor. Naast hulp uit je omgeving, zijn er diverse instanties en hulpverleners ......

Gevonden op: