Gezocht op: belanghebbende
Gezocht binnen betekenissen

belanghebbende
Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project. De Amerikaan Edward Freeman introduceerde het begrip stakeholder management in 1984 als een alternatief voor gangbare benaderingen van ......

Gevonden op:

belanghebbende
Persoon die rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt door het verzoek dat in ......

Gevonden op:

belanghebbende
Wie is rechtssubject in het Bestuursrecht In het kort zijn dat: de bestuursinstantie (......

Gevonden op:

belanghebbende
Men is belanghebbende in juridische zin indien hij rechtstreeks bij een besluit van een overheidsorgaan is betrokken. De term belanghebbende wordt veelal gebruikt in het bestuursrecht om helder te krijgen wie het recht heeft om ......

Gevonden op:

belanghebbende
iemand die ergens belang bij heeft Willen de belanghebbenden zich melden bij het hoofdkantoor? 

(juridisch) persoon of entiteit die een belang heeft dat rechtstreeks bij een besluit betrokken is[1][2] De belanghebbende kon ......

Gevonden op:

belanghebbende
Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (......

Gevonden op: