Gezocht op: belanghebbende
Gezocht binnen betekenissen

belanghebbende
Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project. De Amerikaan Edward Freeman introduceerde het ......

Gevonden op:

belanghebbende
Persoon die rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt door het verzoek dat in ......

Gevonden op:

belanghebbende
Wie is rechtssubject in het Bestuursrecht In het kort zijn dat: de bestuursinstantie (......

Gevonden op:

belanghebbende
Het begrip belanghebbende wordt in artikel 1:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) gedefinieerd als: 'Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken'. 'Belanghebbende' is een belangrijk begrip uit de Awb: Alléén een belanghebbende kan een bestuursorgaan ......

Gevonden op:

belanghebbende
iemand die ergens belang bij heeft Willen de belanghebbenden zich melden bij het hoofdkantoor? 

(juridisch) persoon of entiteit die een belang heeft dat rechtstreeks bij een besluit betrokken is[1][2] De belanghebbende kon rechtens ......

Gevonden op: