Gezocht op: Attributie
Gezocht binnen betekenissen

Attributie
Attribueren betekent "toeschrijven aan". De attributietheorie houdt zich bezig met motieven of oorzaken van het waargenomen gedrag. We onderscheiden attributie van eigenschappen en attributie van oorzaken. ......

Gevonden op:

Attributie
de toekenning, toeschrijving, toedeling
(juridisch) de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid tot rechtspraak ......

Gevonden op:

Attributie
Door bloedonderzoek bepaalt je arts of je hepatitis B hebt. Dit onderzoek gebeurt ook om na te gaan of het virus verdwenen is. Het bloed wordt onderzocht op antistoffen tegen hepatitis B. Deze ......

Gevonden op: