Gezocht op: astma
Gezocht binnen betekenissen

astma
Astma is een aandoening van de ademhalingsorganen en hooikoorts heeft te maken met de aanmaak van histamine in je lichaam. Het lijken twee heel verschillende aandoeningen, maar toch wordt steeds ......

Gevonden op:

astma
(medisch) een ziekte die, door vernauwing van de luchtwegen, benauwdheid en hoestbuien veroorzaakt Hij had ......

Gevonden op: