Gezocht op: arbeider
Gezocht binnen betekenissen

arbeider
Iemand die voor zijn beroep productiearbeid verricht voor een bedrijf of een baas, vaak in een ......

Gevonden op:

arbeider
Een arts bepaalt op basis van een officiële schaal hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt is. Wie voor meer dan 2/3e arbeidsongeschikt wordt erkend is volledig arbeidsongeschikt. Wie als ......

Gevonden op:

arbeider
(beroep) iemand die voor een loon handmatige arbeid verricht Voor ongeschoolde arbeiders is er ......

Gevonden op:

arbeider
Er zijn enkele groepen die gevoeliger zijn voor problemen met de gewrichten, zoals ouderen, sporters, personen die zwaar fysiek arbeid verrichten en mensen met teveel vetweefsel in het lichaam. Bij hen kan het ......

Gevonden op: