Gezocht op: Alliteratie
Gezocht binnen betekenissen

Alliteratie
Bij een nieuwe groep die elkaar net leert kennen, is het handig als men elkaars namen snel kent. In dit spel wordt gebruik gemaakt van alliteratie: zo zijn namen heel snel te onthouden. De ......

Gevonden op:

Alliteratie
het gelijk zijn van de beginmedeklinkers van twee of meerdere beklemtoonde lettergrepen of woorden binnen ......

Gevonden op: