Gezocht op: Alleenspraak
Gezocht binnen betekenissen

Alleenspraak
Wanneer het eerste contact gelegd is gaat het erom goede open vragen te stellen en juiste vervolgvragen. Oplettend luisteren is daarom essentieel zodat je kunt aanhaken op wat gezegd wordt. Ook is het ......

Gevonden op:

Alleenspraak
een tekst die door één persoon wordt uitgesproken Wij moeten de heilige dichter hier zien in deze moedeloze, verdrietige, doch tegelijk dwaze alleenspraak, staande buiten Gods heiligdom en tot zichzelf sprekende: Hoe is het mogelijk, die voorspoed van de goddelozen? [2] 
'Het boek kan nog het best omschreven worden als het sublieme gezeur van een groot stilist: Jeroen Brouwers verheft het gekanker van een bejaarde tot een litanie met een heel eigen muzikaliteit. 'Bittere bloemen' ......

Gevonden op: