Gezocht op: adhd
Gezocht binnen betekenissen

adhd
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd, is een aan het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ontleende benaming voor een cluster van symptomen. Kenmerkend zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. De symptomen zijn al aanwezig in de kindertijd en werken veelal belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren. Inhoud 1 De geschiedenis van ADHD 2 Voorkomen 3 Kenmerken en diagnose 3.1 Diagnose 3.2 Vier verschillende types 4 Oorzaken van ADHD 4.1 Genetica 4.1.1 Erfelijke invloeden 4.1.2 Moleculair genetisch onderzoek 4.2 Omgevingsfactoren 4.2.1 Rokende moeder 4.2.2 Voedingsadditieven 4.3 Neurobiologie 5 Bijkomende ......

Gevonden op:

adhd
Stoornis die zich kenmerkt door heel druk, hyperactief gedrag, dat tot gedragsproblemen en concentratieproblemen leidt; gelijktijdige aandachtstekortstoornis ......

Gevonden op:

adhd
ADHD is een psychiatrische aandoening waarbij men problemen met de aandacht en hyperactiviteit heeft. ADHD behandelen met ADHD medicatie kan op verschillende manieren. Methylfenidaat (Ritalin en Concerta) ......

Gevonden op:

adhd
ruimte tussen de beide hersenhelften die waarschuwt bij dreigende vergissingen. Is sterk ontregeld bij mensen ADHD , Arend ......

Gevonden op:

adhd
ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis. Bij ADHD wordt vaak onderscheid gemaakt tussen ADHD met hyperactiviteit (ADHD) of zonder hyperactiviteit. In het laatste geval wordt ook wel over ADD gesproken. Medicatie, neurofeedback en sommige voedingsinterventies ......

Gevonden op:

adhd
ADD, NLD, ADHD,┬áCD, Asperger; het is als ouder niet makkelijk om alle gedrags-, leer-, aandachtstekort- en ontwikkelingsstoornissen uit elkaar te houden. ,,Mijn zoon heeft NLD”, zegt ......

Gevonden op:

adhd
De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Vrij vertaald betekent dat aandacht tekort met hyperactiviteit. ADHD komt veel voor bij kinderen. Uit onderzoek blijkt dat 3% tot 5% van kinderen onder de 16 jaar ADHD heeft. Maar ADHD kan ook bij volwassenen voorkomen, al ligt dit percentage beduidend ......

Gevonden op: