Gezocht op: aderlating
Gezocht binnen betekenissen

aderlating
Een flebotomie is een medische behandeling waarbij de arts bloed uit het lichaam verwijdert (bloed aftapt). Onder andere patiënten waarbij te veel ijzer zich opstapelt in het bloed, krijgen ......

Gevonden op:

aderlating
(medisch) de handeling van het aderlaten Door middel van een aderlating werd geprobeerd de bloedstroom af te leiden. 

(figuurlijk) een groot ......

Gevonden op:

aderlating
Verlatingsangst is een psychische aandoening die men ook wel separatieangst of separatieangststoornis noemt. Verlatingsangst valt volgens de DMS-5 onder de ontwikkelingsstoornissen. DSM staat voor Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders en is een Amerikaans handboek dat ......

Gevonden op: