Gezocht op: adeodatus
Gezocht binnen betekenissen

adeodatus
Augustinus van Hippo leefde van 354 tot 430. Deze kerkvader heeft door zijn geschriften een belangrijke invloed gehad op het christelijke denken. Augustinus heeft zich in zijn schrijven ......

Gevonden op: