Gezocht op: Acroniem
Gezocht binnen betekenissen

Acroniem
Woord dat bestaat uit de beginletters van een aantal woorden en dat kortheidshalve gebruikt wordt ter ......

Gevonden op:

Acroniem
Gedurende een schooljaar of studie moet je erg veel leren en opdrachten maken. Het kan gaan om het in je hoofd stampen van rijtjes en formules, maar het kan ook zijn dat je moet leren hoe ......

Gevonden op:

Acroniem
(taalkunde) woord bestaande uit de beginletters van andere woorden ▸ Laser is een acroniem van 'light amplification ......

Gevonden op:

Acroniem
Enkele organisaties die hulp en informatie bieden ......

Gevonden op: