Gezocht op: Achterwege
Gezocht binnen betekenissen

Achterwege
Een voorwoord of nawoord schrijven is niet verplicht, maar komt wel vaak naar voren bij het schrijven van een werkstuk, scriptie of rapport. In dit artikel: de inhoud en ......

Gevonden op:

Achterwege
niet (laten) gebeuren, weglaten Overbodige details kunnen achterwege blijven. 

~ laten: niet doen Omwille van de tijd liet ......

Gevonden op: