Gezocht op: aanzeggen
Gezocht binnen betekenissen

aanzeggen
De Nederlandse wetgever heeft het onwenselijk geacht dat werknemers pas kort voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst uitsluitsel kregen over hun toekomst bij de werkgever. In schrijnende gevallen kwam ......

Gevonden op:

aanzeggen
overgankelijk iemand iets enigszins plechtig laten weten Zij hebben aangezegd gekregen dat zij ......

Gevonden op:

aanzeggen
Een mitella (een driehoekige draagdoek) kun je aanleggen bij letsel aan vingers, pols en de onderarm, tot aan de elleboog. Een mitella moet steun geven en ervoor zorgen dat de hand of onderarm niet naar beneden hangt. Als je hand of arm namelijk te lang naar beneden hangt, kan er stuwing optreden. Het ......

Gevonden op: